czwartek, 24 grudnia 2015

Great feelings to vintage

Chciałabym dzisiaj powiedzieć parę słów na temat ciuchów z tak zwanych second- handów czyli po prostu sklepów z odzieżą używaną. Dla kogoś robienie zakupów w takich miejscach kojarzy się z totalnym obciachem ale warto zauważyć, że ubrania pochodzące z takich miejsc już dawno przestały być domeną biednych studentów, odkąd zakochały się w nich słynne fashionistki a ich wielkie uczucie jest całkiem uzasadnione i sama je podzielam. Jak dla mnie, nie ma doskonalszego sposobu na stworzenie indywidualnego, jedynego w swoim rodzaju stylu , który nie ma nic wspólnego z masową, banalną produkcją. Co więcej, można w nich czasem trafić na ubrania z tkanin doskonałej jakości i o niespotykanym kroju. Rozumiem jednak, że kogoś może zniechęcać przetrząsanie stert ubrań w poszukiwaniu perełek o których wspomniałam wcześniej, bo nie każda z nas ma duszę poszukiwaczki skarbów. Na szczęście należę do tych, które w stercie byle jakich szmatek zawsze znajdzie coś oryginalnego dla siebie :)


English version: 
 
Today I would like to say a few words about clothes from second- hand or simply  used clothing stories. For someone people shopping in these places is associated with a total embarrassing but it,s worth to see that the clothes from these places stoped to be the domain of poor students because a famous fashionists fell in love with them and their great feeling is quite justified and I shere them by myself. For me there's no more perfect way to create individual, unique style that has nothing to do with mass production banal. What's more, sometimes you can hit them on the clothes of high quality fabrics and unusual cut. However I understand  that someone may discourage looking for clothes in heap of clothes which I mentioned earlier because not every one of us has a soul treasure hunters. Fortunately I belong to those in a heap just any clothes always I will find something orginal for yourself :) 

ph. my mum

wearing

H&M (second- hand) leather jacket

second- hand shorts

Primark bag

Primark sweater

New Yorker boots

wtorek, 22 grudnia 2015

Where is snow?


Zima w tym roku zapomniała o swojej wizycie w Polsce albo stwierdziła, że modnie jest się spóźnić. W sumie, gdyby nie kalendarz, to naprawdę ciężko połapać się którego dzisiaj mamy i że za dwa dni jest Wigilia. Tak więc temperatura za oknem całkiem wiosenna, dlatego zdecydowałam się na lekką, skórzaną ramoneskę i futrzaną kamizelkę, która ze skórą daje całkiem ciekawy efekt. Czerwony komin w kratkę przełamał trochę czarno białą kolorystykę dzisiejszej stylizacji i ochronił szyję przed zdradliwym wiatrem.


English version: 
 
Winter in this year forgot about visit in Poland or thought that it's fashionable to be late. All in all if not for the calender, it's really hard to say what day is today and that two days is Christmas Eve. So the temperature outside the window it's entirely spring so I decided to wear light, leather jacket and fur waistcoat that with leather jacket gives quite interesting effect. Red, checkered scarf  a little broke black and white colors of today's outfit and protected the neck from treacherous wind. 


W sumie nie narzekam na wiosenne temperatury i słoneczko, które grzeje całkiem mocno, bo nie jestem fanką noszenia zimowych, grubych kurtek i ciężkich butów oraz zmarzniętego, czerwonego nosa. Jednak widok świeżego śniegu jest widokiem magicznym i sprawia, że wszystko staje się jak z bajki. Oczywiście tylko przez pierwszą godzinę, bo w mieście ciężko zachować śnieg, by zaraz nie zamienił się w brudne, śniegowe błoto. To tyle na dziś :) Życzę wszystkim miłego popołudnia i przede wszystkim zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia! 
All in all I'm not complaning on spring temperatures and sunshine which heats quite hard because I'm not a fan of wearing winter coats and heavy boots and frozen, red nose. But view of fresh snow is magical and it makes it all becomes like a fairy tale. Of course only the first hour because in city it's hard to keep snow that just has not change in dirty, snow mud. That's all for today :) I wish you nice afternoon and most of all healthy and happy Christmas! :)ph. my mum

wearing

Stradivarius leather jacket

Pimkie waistcoat 

Zebra sweater  

C&A leather trousers

Primark bag

New Yorker scarf

sobota, 12 grudnia 2015

Blog, blogger & blogging


Blogowanie jest według mnie czymś w rodzaju przekazu siebie samej swoim czytelnikom. Podobnie jest z modą i ubraniami które nosimy. Ubiór jest sposobem kształtowania własnej tożsamości. Pozwala nam się otworzyć na innych i wyrazić naszą osobowość.
Jeśli posiadasz pasję- nie ma nic lepszego od dzielenia się nią z innymi. Blog, to dla mnie połączenie kilku zainteresowań w jedną całość, która staje się osobną pasją zawierającą wszystko, co lubimy robić. W moim przypadku jest to moda. Już od niepamiętnych czasów szkoły podstawowej gdzieś to zainteresowanie pojawiło się w moim życiu i od tego czasu towarzyszy mi w coraz większym stopniu. Więc dlaczego nie podzielić się tym, co kocham z innymi ludźmi? Więc piszę o czym chcę i co lubię, czyli o modzie i stylu ale również o tym, co mnie w życiu inspiruje i jakie książki ostatnio przeczytałam. Czasami sobie ponarzekam i muszę przyznać, że miałam mały problem z formułowaniem tego tekstu, bo moja działalność w świecie blogowania była trochę nieregularna i zapomniałam jak się pisze. Próbowałam już kilka razy stworzyć interesującego i kolorowego bloga, który byłby czytany przez tysiące osób ale na próbach skończyło się. Teraz wierzę, że będzie trochę inaczej i zabiorę się do tego tak, jak należy. Skoro to, co robisz jest twoją pasją i sprawia ci radość, to ważne jest, by tej radości było z dnia na dzień więcej i więcej. To tyle na dziś :) Życzę wszystkim udanej soboty! :*English version:

Blogging by me is something like yourself message to your readers. It's the same with fashion and clothes which we are wearing. Clothing is a way shaping their own identity. It allows us to open up to others and express our personality.
If you have a passion- it's nothing better than share with others. Blog for me it's the connection of several interests that we like doing. In my case it's fashion. Since immemorial time when i was in primary school this passion came into my life and fromt that time it's always with me. So why don't share it what I love with other people? So I'm writting about what I want and what I like. It's about fashion and style but also about what inspires me in my life and what books I read recently. Sometimes I complain but I have to admit that I had small problem with writting this text because my work in world of blogging it was a little bit irregular and I forgot how to write good text. I was trying few times to create an interesting and colorful blog which would be read by thousands of people but on attempts ended. Now I believe that it will be a little different and I will make it good. If what you are doing it's your passion and makes you happy, important is to have this happiness more and more from day to day. That's all for today :) I wish you good Saturday! ;*

 

ph. my mum

wearing

Bershka coat

Lasocki boots

Primark bag

Perfect watch


wtorek, 8 grudnia 2015

Black is the new black


Gdy nie wiesz co ubrać, zawsze warto mieć kilka czarnych ubrań w swojej szafie. Możesz je łączyć ze sobą w dowolny sposób. Przykładem jest skórzana kurtka, tworząca zgrany duet ze wszystkim, co wpadnie mi w ręce. W lecie świetnie dogaduje się z lekkimi, zwiewnymi sukienkami a na jesień z ciepłym, kaszmirowym swetrem. Czerń stała się moim kolorem numer jeden, bo jest uniwersalna, praktyczna, nie brudzi się (jakby powiedziała to moja mama) i można ją nosić do wszystkiego! Czarny z czarnym, czarny z ze złotem i srebrem, czerń z pudrowym różem? Owszem tak! Czerń jest zawsze modna i zawsze nowa! To może tyle na temat zachwycania się czernią. Życzę wszystkim miłego dnia! :)

If you don't know what to wear , it's always worth to have some black clothes in your wardrobe. You can mix it together. One exaple is the leather jacket creates harmonious duet with everything which falls into my hands. In the summer perfectly match with light dresses and in the autumn with warm, cashmere sweater. Black became my colour number one because it's universal, practical, it's doesn't get dirty (said my mum) and you can wear it with everything! Black with black, black with gold and silver, black with powder pink? Yes! Black is always fashionable and always new! Black is the new black. So maybe it's enough about delight in black. I wish you good day! :)

ph. my mum

wearing 

H&M leather jacket

Sinsay jeans, blouse and necklaces